• nowe-1.jpg
 • nowe-3.jpg
 • nowe-5.jpg
 • nowe-10.jpg
 • nowe-14.jpg
 • nowe-22.jpg
 • nowe-23.jpg
 • nowe-25.jpg
 • nowe-27.jpg
 • nowe-28.jpg
 • nowe-31.jpg
 • nowe-37.jpg
 • nowe-38.jpg
 • nowe-41.jpg
 • nowe-43.jpg
 • nowe-45.jpg
 • nowe-48.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-7.jpg

Rwanda

Republika Rwandy niewielkie państwo w środkowo-wschodniej Afryce (26 338 km2.), położone pomiędzy dwoma potężnymi sąsiadami, Demokratyczną Republiką Konga (dawniej Zairem) na zachodzie a Tanzanią na wschodzie. Oprócz tego graniczy z Ugandą na północy i Burundi na południu. Jest położona na bardzo pofałdowanym terenie, skąd wziął się przydomek Rwandy, "Kraj tysiąca wzgórz", w krajobrazie którego dominują, góry, wzgórza i pagórki. W linii prostej od granicy z Ugandą na północy do Burundi na południu jest około 150 km. Zachód Rwandy to malownicze jezioro Kivu oraz wulkaniczne pasmo gór Virunga. Ten niewielki górzysty kraj odznacza się dużą różnorodnością krajobrazów. W północno-zachodniej części, na granicy z Kongo, wznoszą się wysokie góry wulkaniczne Wirunga ze szczytami dochodzącymi do 4000 m n.p.m. (Karisimbi 4507 m n.p.m. Pozostała część kraju leży na wysokości 1500-3000 m n.p.m. Dzięki takiemu ukształtowaniu powierzchni panuje tu klimat ciepły i zdrowy, a głównym typem roślinności naturalnej są sawanny.

Rwanda kojarzona jest głównie z obrazami ludobójstwa 1994 roku, w którym zginęło co najmniej 800 tys. ludzi. Dzisiaj o tragedii przypominają książki, filmy a w samej Rwandzie skromne pomniki i wszędzie widoczne skromne mogiły zbiorowe z tamtego okresu.

Głową państwa jest prezydent wybierany w głosowaniu powszechnym co 5 lat (na podstawie konstytucji z 1991), parlament jednoizbowy (Narodowa Rada Rozwoju), składa się z 70 członków, kadencja 5-letnia. Na czele rządu stoi premier powoływany przez prezydenta. W 1994 w miejsce parlamentu powołano Tymczasowe Zgromadzenie Narodowe (Assemblée Nationale de Transition), liczące 77 członków, reprezentujących 8 głównych partii politycznych.

Ludność: 8,4 mln mieszkańców (2005). Średnia gęstość zaludnienia: 299 osób/km2. Przyrost naturalny: 2,43% (2005). Analfabetyzm: 29,6%. Skład etniczny: Hutu (90%), Tutsi (9%), Pigmeje z plemiona Twa (1,0%). Pierwszymi mieszkańcami Ruandy były rolnicze plemiona Hutu oraz Pigmeje. W XV w. kraj podbity został przez pasterski lud Tutsi, który uczynił z Hutów swoich poddanych. Po okresie panowania niemieckiego (od końca XIX w. do I wojny światowej) krajem rządzili aż do 1962 r. Belgowie.

Religia: katolicy (65%), animiści (17%), protestanci (9%), muzułmanie (9%). Średnia długość życia: mężczyźni 46 lat, kobiety 48 lat (2005).

Język: Kinyarwandy, francuski, angielski i suahili (trzy pierwsze są oficjalne).