DJ-ImageSlider

 • nowe-14.jpg
 • super-foto-76.jpg
 • super-foto-163.jpg
 • super-foto-200.jpg
 • super-foto-97.jpg
 • super-foto-121.jpg
 • super-foto-144.jpg
 • nowe-1.jpg
 • nowe-28.jpg
 • super-foto-1701.jpg
 • super-foto-1691.jpg
 • nowe-22.jpg
 • super-foto-1751.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-63.jpg
 • super-foto-109.jpg
 • super-foto-115.jpg
 • super-foto-99.jpg
 • super-foto-203.jpg
 • super-foto-331.jpg
 • super-foto-193.jpg
 • super-foto-91.jpg
 • nowe-41.jpg
 • super-foto-13.jpg
 • super-foto-64-a.jpg
 • super-foto-84.jpg
 • super-foto-133.jpg
 • super-foto-182.jpg
 • super-foto-192.jpg
 • super-foto-321.jpg
 • super-foto-178.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • nowe-45.jpg
 • super-foto-173.jpg
 • nowe-3.jpg
 • super-foto-361.jpg
 • super-foto-208.jpg
 • super-foto-194.jpg
 • super-foto-56.jpg
 • super-foto-204.jpg
 • super-foto-23.jpg
 • super-foto-1741.jpg
 • super-foto-164.jpg
 • super-foto-79.jpg
 • super-foto-138.jpg
 • super-foto-153.jpg
 • super-foto-60.jpg
 • super-foto-69.jpg
 • nowe-43.jpg
 • super-foto-32.jpg

Warto poczytać o Afryce...

Szafar T. - Odkrycie Afryki: cztery tysiąclecia eksploracji Czarnego Lądu, W-wa : Nasza Księgarnia, 1974.
Krakowiak Andrzej - Przez Afrykę bez kompasu, Warszawa : Bel-Studio, 2004
Joubert D. - Dzienniki afrykańskie : ilustrowany pamiętnik z życia w buszu, W-wa : G+J RBA, 2001
Hall James - Sangoma, Warszawa : Muza, 1996
Kanfer Stefan - Królestwo diamentów, Warszawa : Książka i Wiedza, 1996
Pietruski Jan - Na południe od równika, Warszawa : nakł. autora, 1994
Afryka Południowa i Wschodnia, Warszawa : G+J RBA, 2002
Róg Afryki : historia i współczesność, Warszawa : Trio, 1999
Od Stambułu do Kapsztadu, Kraków : Opres , 2002
Reader John - Afryka, Warszawa : G+J RBA, 2001
Hofmann Corinne - Żegnaj Afryko, Warszawa : Świat Książki, 2005
Zins Henryk - Historia Afryki Wschodniej, Wrocław: Ossolineum, 1986
Fiedler Arkady Radosław - Wabiła nas Afryka Zachodnia, Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1980
Scroll to top