DJ-ImageSlider

 • nowe-28.jpg
 • super-foto-194.jpg
 • super-foto-174.jpg
 • super-foto-157.jpg
 • super-foto-97.jpg
 • super-foto-111.jpg
 • nowe-1.jpg
 • nowe-45.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-191.jpg
 • nowe-37.jpg
 • super-foto-133.jpg
 • super-foto-165.jpg
 • super-foto-26.jpg
 • super-foto-37.jpg
 • super-foto-148.jpg
 • super-foto-182.jpg
 • super-foto-202.jpg
 • super-foto-29.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • super-foto-89.jpg
 • super-foto-153.jpg
 • super-foto-163.jpg
 • super-foto-167.jpg
 • super-foto-56.jpg
 • super-foto-201.jpg
 • super-foto-331.jpg
 • nowe-22.jpg
 • super-foto-1701.jpg
 • super-foto-115.jpg
 • super-foto-199.jpg
 • super-foto-81-a.jpg
 • super-foto-131.jpg
 • super-foto-90.jpg
 • super-foto-81.jpg
 • super-foto-32.jpg
 • super-foto-79-a.jpg
 • super-foto-55.jpg
 • super-foto-73.jpg
 • super-foto-371.jpg
 • super-foto-147.jpg
 • super-foto-25.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • super-foto-84.jpg
 • nowe-38.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-64-a.jpg
 • super-foto-192.jpg

Buszmeni - jaskinia Nswatugi

ImageMalowidło naskalne Buszmenów z epoki kamiennej w jaskini Nswatugi (Zimbabwe) to swoista kronika świadcząca o ciągłości świata zwierzęcego sawanny. Buszmeni (z języka afrikaans "basjesman" - człowiek z lasu, od którego powstał angielski "bushman" i niemiecki "Busch Mann"), nazwa miejscowa Shann, Saab, koczowniczo-stepowy, zbieracko-łowiecki lud Afryki Południowej, zamieszkujący kotlinę Kalahari i pustynię Namib, liczący ok. 50 tys. osób. Posługują się językami buszmeńskimi z grupy khoisan. Według większości uczonych uważni za przedstawicieli jednej z najstarszych ras ludzkości, (która w epoce neolitu sięgała do Europy, m.in. do Francji i Szwajcarii) i najstarszą ludność Afryki Południowej typu negroidalnego. Pierwotnie, wraz z Pigmejami i Hotentotami, zamieszkiwali prawdopodobnie Afrykę Północną i Wschodnią.

Od III tysiąclecia p.n.e., wypierani przez ludność kuszycką, m.in. z południowej Etiopii, zajęli obszary sawann wschodnioafrykańskich. Następnie, spychani przez ludy Bantu i Chamitów - przedstawicieli rasy białej, napływali falami na tereny Afryki Południowej, zasiedlając m.in. obszary dzisiejszej Namibii, PPA, Botswany, Lesotho, Suazi. Wraz z Hotentotami uważani za twórców kultury wiltońskiej, która od przełomu IV i III tysiąclecia p.n.e. zajmowała tereny od południowej Etiopii na północ, po Kraj Przylądkowy na południu i Namibię na zachodzie.

ImageNastępni przybysze na obszary Afryki Południowej, Hotentoci, poszukując pastwisk dla swego bydła, rozpoczęli wojnę z Buszmenami i zaczęli ich stopniowo wypierać na bardziej ubogie i pustynne tereny centralnej i wschodniej Namibii, centralnej Botswany i północno-zachodniej RPA. Od czasów II wojny światowej wiele rodzin buszmeńskich mieszka w rezerwatach i pracuje na plantacjach lub w kopalniach.

Buszmeni dzielą się na 4 grupy: Buszmenów północnych, zamieszkujących północno-wschodnią Namibię, zachodnią Botswanę i skrawki południowej Angoli (plemiona Kung, Auen. Aukwe), Buszmenów centralnych, żyjących w głębi pustni Kalhari (plemię Naron), Buszmenów z pustyni Nami i Buszmenów południowych (Kham), zamieszkujących na południu Kalahari (pozostałości plemion Auni i Nuen). Żyjąc w izolacji od innych ludów afrykańskich, do XIX w. pozostawali na etapie kultury kamienia (młodszego paleolitu), odpowiadającej europejskim kulturom paleolitycznym.

Scroll to top