DJ-ImageSlider

 • super-foto-144.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • nowe-1.jpg
 • super-foto-1721.jpg
 • super-foto-170.jpg
 • super-foto-29.jpg
 • super-foto-79.jpg
 • nowe-27.jpg
 • super-foto-95.jpg
 • super-foto-1731.jpg
 • nowe-41.jpg
 • super-foto-73.jpg
 • super-foto-131.jpg
 • super-foto-164.jpg
 • super-foto-84.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • super-foto-147.jpg
 • super-foto-23.jpg
 • super-foto-169.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • nowe-22.jpg
 • super-foto-113.jpg
 • super-foto-94.jpg
 • super-foto-201.jpg
 • super-foto-153.jpg
 • super-foto-174.jpg
 • super-foto-148.jpg
 • super-foto-115.jpg
 • nowe-14.jpg
 • nowe-48.jpg
 • nowe-28.jpg
 • super-foto-121.jpg
 • super-foto-27.jpg
 • super-foto-172.jpg
 • super-foto-66.jpg
 • super-foto-127.jpg
 • super-foto-133.jpg
 • super-foto-93.jpg
 • super-foto-37.jpg
 • super-foto-173.jpg
 • super-foto-1701.jpg
 • super-foto-19.jpg
 • super-foto-161.jpg
 • super-foto-81-a.jpg
 • super-foto-1741.jpg
 • super-foto-137.jpg
 • super-foto-203.jpg
 • super-foto-80.jpg
 • nowe-37.jpg
 • super-foto-163.jpg

Historia

ImageTereny dzisiejszej Botswany pierwotnie były zamieszkiwane przez Buszmenów. Od przełomu XVI i XVII wieku zaczął na nie napływać lud posługujący się językiem bantu, nazywany Tswana. W drugiej połowie XIX wieku rozpoczęły się walki plemienne, a także walki z Burami z Transwalu. Doprowadziło to do objęcia Botswany (nazywanej wówczas Beczuana, ang. Bechuanaland) w roku 1885 brytyjskim protektoratem. Beczuana miała być przyłączona do Kraju Przylądkowego, ale ostatecznie ten projekt upadł. W latach 50. XX wieku w Beczuanie powstały ruchy narodowowyzwoleńcze, które doprowadziły w roku 1966 do uzyskania iepodległości, kraj otrzymał nazwę Botswana. Pierwszym prezydentem został Seretse Khama. Został on wybrany ponownie na dwie dalsze kadencje i zmarł pełniąc urząd w 1980 roku. Urząd objął wówczas będący wiceprezydentem Ketumile Masire, który został wybrany w następnych wyborach prezydenckich i ponownie wybrany dwukrotnie (1989, 1994). Następnie prezydenturę objął Festus Mogae, który obecnie sprawuje władzę. 

 

ImageBotswana jest parlamentarną republiką. Głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany w pośrednich wyborach przez Zgromadzenie Narodowe na 5-letnią kadencję. Prezydent mianuje członków rządu. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentuu. W wyższej izbie, doradczej 15-osobowej Izbie Wodzów (House of Chiefs) zasiada 8 wodzów najważniejszych plemion, 4 członków wybieranych, co 5 lat i 3 członków wybieranych przez pozostałych 12. Niższa izba, Zgromadzenie Narodowe (National Assembly), składa się z 40 członków wybieranych w bezpośrednich wyborach na 5-letnią kadencję.

 

Pod względem administracyjnym Botswana podzielona jest na 9 dystryktów:Centralny, Ghanzi, Kgaladi, Kgatleng, Kweneng, Południowo-Wschodni, Południowy, Północno-Wschodni, Północno-Zachodni. 

Scroll to top