DJ-ImageSlider

 • nowe-43.jpg
 • super-foto-13.jpg
 • super-foto-170.jpg
 • super-foto-153.jpg
 • nowe-28.jpg
 • super-foto-189.jpg
 • super-foto-174.jpg
 • nowe-48.jpg
 • super-foto-175.jpg
 • super-foto-1691.jpg
 • super-foto-38.jpg
 • super-foto-1721.jpg
 • super-foto-197.jpg
 • super-foto-67.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-166.jpg
 • super-foto-73.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-1731.jpg
 • super-foto-95.jpg
 • super-foto-109.jpg
 • super-foto-79.jpg
 • super-foto-182.jpg
 • super-foto-371.jpg
 • super-foto-26.jpg
 • super-foto-1751.jpg
 • super-foto-79-a.jpg
 • super-foto-193.jpg
 • nowe-10.jpg
 • super-foto-137.jpg
 • super-foto-163.jpg
 • super-foto-64.jpg
 • nowe-1.jpg
 • super-foto-91.jpg
 • super-foto-199.jpg
 • super-foto-138.jpg
 • super-foto-167.jpg
 • super-foto-152.jpg
 • super-foto-32.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-22.jpg
 • super-foto-169.jpg
 • super-foto-157.jpg
 • super-foto-145.jpg
 • super-foto-12.jpg
 • super-foto-198.jpg
 • super-foto-203.jpg
 • nowe-45.jpg
 • nowe-37.jpg

Rezerwacja

Galeria

Wstęp

ImageOkoło 1830 rozpoczęła się druga fala migracji ludów Bantu - plemion Nguni. Jedno z nich - Matabele (Ndebele) podbiło państwo Rozwi i utworzyło ok. 1840 silne państwo na czele z księciem zuluskim (impisem) Msilikazim (Mzilikazim), który wyłamał się spod autokratycznych rządów władcy Zulusów, Czaki, podporządkowując sobie słabsze, okoliczne plemiona Szona.

W 1890 nastąpił podbój terenów dzisiejszego Zimbabwe przez Wielką Brytanię. Tereny te odzyskały niepodległość w 1965 r. jako Rodezja, a w 1980 nastąpiło proklamowanie niepodległego Zimbabwe.

Według konstytucji z 1980, modyfikowanej 1990, głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany na 6 lat przez parlament. Obecnie prezydentem kraju jest Robert Mugabe. Władza ustawodawcza należy do Izby Zgromadzenia (parlamentu) o kadencji 6-letniej (80% deputowanych z wyborów powszechnych, ponadto 12 czł. mianowanych przez prezydenta, 10 wodzów plemiennych i 8 gubernatorów prowincji). Władza wykonawcza sprawowana jest przez rząd powoływany przez prezydenta.

Scroll to top