DJ-ImageSlider

 • super-foto-148.jpg
 • super-foto-25.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • super-foto-26.jpg
 • super-foto-30.jpg
 • super-foto-193.jpg
 • nowe-25.jpg
 • super-foto-168.jpg
 • super-foto-81-a.jpg
 • nowe-1.jpg
 • super-foto-182.jpg
 • super-foto-48.jpg
 • super-foto-63.jpg
 • super-foto-49.jpg
 • nowe-5.jpg
 • super-foto-129.jpg
 • super-foto-1701.jpg
 • nowe-31.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • super-foto-164.jpg
 • super-foto-173.jpg
 • super-foto-94.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-73.jpg
 • super-foto-22.jpg
 • super-foto-172.jpg
 • super-foto-175.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • nowe-10.jpg
 • super-foto-12.jpg
 • nowe-28.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • super-foto-32.jpg
 • nowe-38.jpg
 • nowe-3.jpg
 • super-foto-37.jpg
 • super-foto-38.jpg
 • super-foto-174.jpg
 • super-foto-203.jpg
 • super-foto-111.jpg
 • super-foto-146.jpg
 • super-foto-147.jpg
 • super-foto-153.jpg
 • super-foto-184.jpg
 • super-foto-145.jpg
 • super-foto-10.jpg
 • super-foto-84.jpg
 • super-foto-198.jpg
 • super-foto-1731.jpg
 • nowe-23.jpg

Rezerwacja

Galeria

Filozofie

Image

U zarania dziejów nie było wyraźnej granicy między filozofią a religią - można mówić o przemieszaniu się tych dwóch sfer. W społeczeństwach rolniczych (jak wietnamskie) stabilność bardziej jest ceniona niż zmienność (odwrotnie niż w kulturach nomadów). Dlatego tez filozofia wietnamska dążyła do stworzenia systemu społecznego porządku, opartego na związkach człowiek-przyroda, człowiek-człowiek, lud-władca itd. Najważniejsze było osiągnięcie społecznej harmonii. W związku z tym w Wietnamie wykształciły się analogiczne do chińskich lecz niezupełnie z nimi identyczne teorie yin-yang i 5 elementów.

Na późniejszy rozwój kultury i społeczeństwa wietnamskiego wpływ wywarły buddyzm, konfucjanizm i taoizm, przy czym doktryny te przemieszały się i uległy wietnamizacji. W szczególności uczeni buddyjscy w czasach dynastii Tran rozważali i interpretowali w sposób oryginalny niemal wszystkie problemy filozoficzne stawiane w buddyzmie (dusza-Budda, byt-niebyt, jest-nie ma, życie-śmierć itp.).

Później również konfucjanizm wkroczył w erę rozkwitu, wielu wybitnych wietnamskich uczonych-konfucjanistów nie ograniczało się do ślepej literalnej egzegezy pism Konfucjusza i Mencjusza lecz otwierało się na duch buddyzmu i taoizmu, przez co ich filozofia ma więcej polotu, jest bardziej swobodna, bliższa ludowi i bardziej związana z przyrodą.

W epoce absolutnej, biurokratycznej monarchii, ideologia feudalna była narzędziem ciężkiego ucisku chłopstwa i zniewolenia kobiety. Myśl chłopska, głęboko zakorzeniona w rolniczym społeczeństwie Wietnamu ma wiele cech pozytywnych, charakterystycznych dla tradycyjnego wietnamskiego człowieka. Dzięki nim właśnie Wietnamczycy mieli siłę by stawiać czoło najeźdźcom w czasie wojen i zbrojnych zrywów. One uformowały wielu utalentowanych dowódców wojskowych i naczelników powstań, wśród nich najwybitniejszego chłopskiego bohatera Quang Trung - Nguyen Hue (koniec XVIII w.).

Image
Scroll to top