DJ-ImageSlider

 • super-foto-178.jpg
 • super-foto-172.jpg
 • nowe-28.jpg
 • super-foto-371.jpg
 • super-foto-25.jpg
 • nowe-31.jpg
 • super-foto-163.jpg
 • super-foto-95.jpg
 • super-foto-194.jpg
 • nowe-43.jpg
 • super-foto-168.jpg
 • super-foto-147.jpg
 • super-foto-116.jpg
 • super-foto-60.jpg
 • super-foto-97.jpg
 • super-foto-203.jpg
 • super-foto-1721.jpg
 • nowe-14.jpg
 • super-foto-91.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • super-foto-174.jpg
 • super-foto-331.jpg
 • super-foto-146.jpg
 • super-foto-202.jpg
 • super-foto-23.jpg
 • super-foto-113.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-193.jpg
 • super-foto-169.jpg
 • super-foto-189.jpg
 • super-foto-164.jpg
 • super-foto-79.jpg
 • super-foto-109.jpg
 • super-foto-201.jpg
 • nowe-3.jpg
 • super-foto-64.jpg
 • super-foto-111.jpg
 • super-foto-208.jpg
 • super-foto-166.jpg
 • super-foto-200.jpg
 • super-foto-173.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • nowe-27.jpg
 • super-foto-84.jpg
 • super-foto-76.jpg
 • super-foto-161.jpg
 • super-foto-121.jpg
 • super-foto-13.jpg

Rezerwacja

Galeria

Filozofie

Image

U zarania dziejów nie było wyraźnej granicy między filozofią a religią - można mówić o przemieszaniu się tych dwóch sfer. W społeczeństwach rolniczych (jak wietnamskie) stabilność bardziej jest ceniona niż zmienność (odwrotnie niż w kulturach nomadów). Dlatego tez filozofia wietnamska dążyła do stworzenia systemu społecznego porządku, opartego na związkach człowiek-przyroda, człowiek-człowiek, lud-władca itd. Najważniejsze było osiągnięcie społecznej harmonii. W związku z tym w Wietnamie wykształciły się analogiczne do chińskich lecz niezupełnie z nimi identyczne teorie yin-yang i 5 elementów.

Na późniejszy rozwój kultury i społeczeństwa wietnamskiego wpływ wywarły buddyzm, konfucjanizm i taoizm, przy czym doktryny te przemieszały się i uległy wietnamizacji. W szczególności uczeni buddyjscy w czasach dynastii Tran rozważali i interpretowali w sposób oryginalny niemal wszystkie problemy filozoficzne stawiane w buddyzmie (dusza-Budda, byt-niebyt, jest-nie ma, życie-śmierć itp.).

Później również konfucjanizm wkroczył w erę rozkwitu, wielu wybitnych wietnamskich uczonych-konfucjanistów nie ograniczało się do ślepej literalnej egzegezy pism Konfucjusza i Mencjusza lecz otwierało się na duch buddyzmu i taoizmu, przez co ich filozofia ma więcej polotu, jest bardziej swobodna, bliższa ludowi i bardziej związana z przyrodą.

W epoce absolutnej, biurokratycznej monarchii, ideologia feudalna była narzędziem ciężkiego ucisku chłopstwa i zniewolenia kobiety. Myśl chłopska, głęboko zakorzeniona w rolniczym społeczeństwie Wietnamu ma wiele cech pozytywnych, charakterystycznych dla tradycyjnego wietnamskiego człowieka. Dzięki nim właśnie Wietnamczycy mieli siłę by stawiać czoło najeźdźcom w czasie wojen i zbrojnych zrywów. One uformowały wielu utalentowanych dowódców wojskowych i naczelników powstań, wśród nich najwybitniejszego chłopskiego bohatera Quang Trung - Nguyen Hue (koniec XVIII w.).

Image
Scroll to top