DJ-ImageSlider

 • nowe-3.jpg
 • nowe-14.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-12.jpg
 • super-foto-138.jpg
 • super-foto-116.jpg
 • super-foto-64-a.jpg
 • super-foto-38.jpg
 • super-foto-55.jpg
 • super-foto-79.jpg
 • super-foto-191.jpg
 • super-foto-30.jpg
 • super-foto-170.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-1751.jpg
 • super-foto-79-a.jpg
 • super-foto-157.jpg
 • super-foto-22.jpg
 • super-foto-60.jpg
 • super-foto-172.jpg
 • super-foto-208.jpg
 • super-foto-1721.jpg
 • super-foto-152.jpg
 • super-foto-97.jpg
 • super-foto-64.jpg
 • super-foto-200.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-28.jpg
 • nowe-31.jpg
 • super-foto-137.jpg
 • super-foto-113.jpg
 • super-foto-1741.jpg
 • super-foto-178.jpg
 • nowe-22.jpg
 • super-foto-182.jpg
 • super-foto-48.jpg
 • super-foto-66.jpg
 • super-foto-202.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • nowe-37.jpg
 • nowe-25.jpg
 • super-foto-133.jpg
 • super-foto-1691.jpg
 • super-foto-163.jpg
 • super-foto-63.jpg
 • super-foto-81.jpg
 • nowe-23.jpg
 • nowe-43.jpg

Rezerwacja

Galeria

Historia Tybetu

Image

Po śmierci Song-tsena Gampo (r. 650) rozpadł się sojusz chińsko-tybetański i przez dwa kolejne wieki oba państwa toczyły między sobą walki. W 763 roku Tybetańczycy zajęli stolicę dynastii Tang, miasto Changan, obecnie Xi?an. W okresie tym Tybet prowadził także zwycięskie wojny z Kaszmirem i muzułmańskimi państwami Azji Środkowej. Potęga państwa Dachu Świata załamała się w IX wieku. Nastąpił rozpad na szereg mniejszych państw. W XI-XIII wieku Tybecie rozpowszechnił i zakorzenił się buddyzm. Od połowy XIII wieku Tybet został ponownie zjednoczony pod zwierzchnictwem mongolskim i wraz z przejęciem władzy przez mongolską dynastię Yuan (1279-1368) popadł w zależność od cesarzy chińskich.

Po upadku dynastii Yuan (1368 r) rozpoczęła się rywalizacja o władzę w Tybecie pomiędzy miejscowymi szkołami buddyjskimi. Dzięki poparciu mongolskich władców decydujące znaczenie uzyskali lamowie szkoły Żółtych Czapek z klasztoru Drepung, niedaleko Lhasy. Doprowadzili oni do powstania w Tybecie rządów teokratycznych, gdzie Dalaj Lama jako naczelny przywódca religijny był również zwierzchnikiem rządu. Siedzibą rządu został pałac Potala. W 1641 roku sprawujący władzę V Dalaj Lama wspierany przez władców mongolskich podbił i zjednoczył Tybet Wschodni oraz w roku 1642 prowincję Tsang. Władza V Dalaj Lamy uznawana była przez chińskich cesarzy z dynastii mandżurskiej Qing. Po śmierci Dalaj Lamy w roku 1682, na skutek walki o władzę w Tybecie doszło do interwencji zbrojnej Chińczyków w roku 1717. Tybet został włączony do cesarstwa z zachowaniem autonomii.

Scroll to top