DJ-ImageSlider

 • super-foto-55.jpg
 • super-foto-19.jpg
 • super-foto-161.jpg
 • super-foto-191.jpg
 • super-foto-60.jpg
 • super-foto-30.jpg
 • super-foto-164.jpg
 • nowe-1.jpg
 • super-foto-79.jpg
 • super-foto-73.jpg
 • super-foto-157.jpg
 • super-foto-371.jpg
 • nowe-25.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • super-foto-116.jpg
 • super-foto-66.jpg
 • super-foto-144.jpg
 • super-foto-37.jpg
 • super-foto-201.jpg
 • super-foto-361.jpg
 • super-foto-67.jpg
 • super-foto-63.jpg
 • super-foto-12.jpg
 • super-foto-79-a.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-189.jpg
 • nowe-27.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • super-foto-174.jpg
 • super-foto-127.jpg
 • super-foto-80.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • nowe-38.jpg
 • super-foto-64-a.jpg
 • super-foto-198.jpg
 • super-foto-89.jpg
 • super-foto-147.jpg
 • super-foto-133.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • nowe-23.jpg
 • nowe-43.jpg
 • super-foto-134.jpg
 • super-foto-93.jpg
 • super-foto-56.jpg
 • super-foto-170.jpg
 • super-foto-38.jpg
 • super-foto-10.jpg
 • super-foto-99.jpg
 • super-foto-1691.jpg

Rezerwacja

Galeria

Historia Tybetu

Image

Według chińskich badaczy najstarsze ślady obecności człowieka na Wyżynie Tybetańskiej pochodzą sprzed 50 tysięcy lat. Wskazują na to wykopaliska znalezione w Tingri, w nadrzecznym tarasie na wysokości 4300 m n.p.m.

Uważa się, że Tybetańczycy pochodzą z kilku wędrownych plemion, które przywędrowały ze stepów środkowo-wschodniej Azji na południowy zachód i mieszały się z mieszkającymi tam nieznanymi ludami. Z biegiem czasu plemiona te dotarły do dorzecza Brahmaputry, gdzie osiedliły się, nauczyły się uprawy roli i dały początek kulturze tybetańskiej. Sądzi się także, że nomadzi i inne ludy zamieszkujące płaskowyż umiały wydobywać i przerabiać niektóre surowce mineralne, w tym zapewne złoto.

Zgodnie z tradycją i mitycznymi opowieściami pierwsi królowie zstąpili na ziemię z nieba po sznurze i w dolinie Jarlungu zbudowali swój zamek Jumbu Lhakang. Miało to miejsce ponad dwa tysiące lat temu. Po śmierci królowie również po sznurze wracali do nieba. Dopiero ósmy król z Jarlungu, zabity podstępnie w czasie, kiedy nie miał na sobie magicznej zbroi, a co za tym idzie, także cudownych zdolności, został pochowany w potężnym kurhanie w sąsiedniej dolinie Czongje. Następni władcy Tybetu, nie posiadający cudownych zdolności, mieszkali w dolinie Jarlung w zamku Jumbu Lhakang, który do dnia dzisiejszego uważny jest za najstarszą budowlę tybetańską.

Scroll to top