Szigace

Image

Szigace jest drugim co do wielkości miastem tybetańskim po Lhasie. W drodze do Szigace trzeba pokonać kilka wysoko położonych przełęczy. W mieście tym znajduje się rezydencja panczelamy, drugiej co do ważności reinkarnacji w tybetańskiej hierarchii lamów.
Główną atrakcją jest jedyny zachowany zabytek starego Szigace - pałac panczelamów Taszilhumpu. Jest on nie tylko dobrze zachowany, ale również ostatnio troskliwie odrestaurowany i utrzymany. Leży na obrzeżach miasta na południowym zboczu góry.

Image

Po prawej stronie klasztoru stoi ogromna kamienna ściana służąca do zawieszania na niej podczas wielkich świąt ogromnych malowideł t'ang'ki przedstawiających bóstwa, w intencji których odbywa się uroczystość. Malowidła te miały często 30 metrów szerokości, a długości nawet 50 metrów. Aż do lat sześćdziesiątych na ścianie wywieszane były t'ang'ki z wizerunkami buddów.

Image Image

Dalajlama I dGe-dun-gruba uczeń Cong-k'a-py założył klasztor Tashilumpu w roku 1447 z inspiracji wielkiej patronki Tybetu bogini lHa-mo. Siedzibą panczelamów został on dopiero dwieście lat później. Po raz pierwszy panczelamą został ogłoszony przeor klasztoru Tashilumpu, a dokonał tego Dalajlama V, który był uczniem tego przeora. Na mocy swojego urzędu V Dalajlama ogłosił Panczelamą inkarnację Buddy Amitabhy. Ta decyzja doszło jednocześnie do spowodowania trwającej do dnia dzisiejszego różnicy zdań między panczelamą i dalajlamą. Ponieważ dalajlamowie są inkarnacjami bodhisattwy Awalokiteśwary, zwolennicy panczelamy uznają wyższość panczelamy będącego inkarnacją Buddy. Już za czasów rządów pierwszego panczelamy klasztor Tashilimpu zaczął się stawać jedną z najciekawszych i najbardziej uroczych budowli klasztornych, jak również stawał się coraz popularniejszy i zyskiwał na sławie.

Image

Centrum zespołu klasztornego stanowi wielka hala zgromadzeń i nauczania. Prowadzi do niej dziedziniec otoczony podwójnymi galeriami, gdzie pod gołym niebem obchodzono religijne święta i wykonywano tańce sakralne. Hala główna jest podtrzymywana przez 48 drewnianych filarów, a światło dostaje się przez otwory okienne, które znajdują się w górnej części ściany południowej. Ściany pokrywają malowidła ścienne w znacznej części już bezpowrotnie zniszczone. W centralnym miejscu ustawiony jest tron nad, którym wznosi się żółty baldachim.

Image

Po prawej stronie znajduje się wejście do kaplicy, gdzie znajduje się statua Buddy ukoronowanego. Po bokach ustawione są figury jego uczniów, a przed nim mniejsza trzy osobowa grupa - Cong-ka- pa ze swoimi dwoma ulubionymi uczniami.


Image

Po obu stronach stoi ośmiu odzianych w brokat mahabodhisattwów (wielcy bodhisattwowie). W głębi kaplicy po lewej stronie ustawiona jest figura Dalalajlamy I - założyciela klasztoru Tashilumpu, a po stronie prawej statuła I Panczenlamy. Sąsiednia kaplica poświęcona jest Tarze.

Image

Po środku ustawiona jest figura Tary Cintamanićakra, której towarzyszą Tara Zielona i Tara Biała. Najstarszą cześć klasztoru stanowi pokryta złotym dachem kaplica grobowa założyciela - Dalajlamy I. W środku znajduje się srebrna stupa ozdobiona drogocennymi, złotymi okuciami i wysadzana szlachetnymi kamieniami.

Malowidła ścienne mają dużą wartość poznawczą i artystyczną, przedstawiają sceny z życia Buddy. Niestety w czasie "rewolucji kulturalnej" uległy zniszczeniu grobowce panczenlamów, z wyjątkiem jedynego grobowca Panczenlamy II. Po lewej stronie kompleksu klasztornego wznosi się nad wszystkimi budowlami świątynia poświęcona Majtrei.

Image

Oddana została do użytku w roku 1917. W tej najwyżej położonej partii klasztoru wysoki na 26 metrów posąg Buddy Przyszłości Majtrei. Ta monumentalna rzeźba jest największą i najnowszą rzeźbą Tybetu. Do wykonania tej figury zużyto 115 ton miedzi, 279 kg złota, a przy wykonaniu odlewu pracowało trzydziestu odlewników. Tybetańczycy wierzą w wiarygodną przepowiednię, że za 2500 lat właśnie dzięki Buddzie Przyszłości nauka ta będzie ponownie głoszona, tak jak miało to miejsce za życia historycznego Buddy Śakjamuniego przed dwa i pół wiekiem.
Od roku 1985 w Taszilumpu prowadzone są intensywne prace remontowe.

Image
Image