DJ-ImageSlider

 • super-foto-84.jpg
 • super-foto-1701.jpg
 • super-foto-174.jpg
 • super-foto-161.jpg
 • super-foto-192.jpg
 • super-foto-165.jpg
 • super-foto-90.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-64-a.jpg
 • super-foto-173.jpg
 • super-foto-19.jpg
 • super-foto-321.jpg
 • super-foto-151.jpg
 • super-foto-27.jpg
 • super-foto-169.jpg
 • super-foto-178.jpg
 • super-foto-64.jpg
 • super-foto-76.jpg
 • super-foto-99.jpg
 • super-foto-63.jpg
 • super-foto-170.jpg
 • super-foto-131.jpg
 • nowe-27.jpg
 • super-foto-361.jpg
 • super-foto-1731.jpg
 • super-foto-189.jpg
 • super-foto-193.jpg
 • nowe-43.jpg
 • nowe-1.jpg
 • super-foto-109.jpg
 • super-foto-137.jpg
 • super-foto-113.jpg
 • super-foto-1751.jpg
 • super-foto-163.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • super-foto-146.jpg
 • super-foto-202.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-144.jpg
 • super-foto-56.jpg
 • super-foto-153.jpg
 • super-foto-167.jpg
 • super-foto-129.jpg
 • super-foto-66.jpg
 • super-foto-138.jpg
 • super-foto-97.jpg
 • super-foto-26.jpg
 • super-foto-73.jpg
 • super-foto-48.jpg
 • super-foto-22.jpg

Rezerwacja

Galeria

Samja

Król K'ri-srong-ide-brcan przydzielił klasztorowi ziemię, wyłączając ją niniejszym spod kontroli państwa. 150 gospodarstw rolnych znajdujących się w pobliżu Samji zostało zobowiązanych do utrzymywania klasztoru i mieszkających w nim mnichów. Odpowiedzialni oni byli za dostarczanie żywności i odzież dla klasztoru. Oczywiście wszystkie inne zakładane później klasztory cieszyły się tym przywilejem, co w efekcie doprowadziło do zahamowania rozwoju państwa tybetańskiego. Liczba klasztorów wynosiła kilka tysięcy, a w największym z nich mieszkało i do 10 tysięcy mnichów.

Image

Z czasem jednak z nie wyjaśnionych bliżej przyczyn część klasztorów zaczęła się wyludniać i popadać w ruinę. Dotknęło to również Sakję. Pewna część mnichów porzucała życie klasztorne, udawali się w odległe miejsca, gdzie w odosobnieniu praktykowali buddyzm.

Image

Klasztor Sakja był siedzibą Starej Sekty rNing-ma-pa, biorącej swój początek jeszcze z nauk samego Padmasambhawy. Później należał do Szkoły Czerwonych Czapek. Być może była to jedna z przyczyn stracenia znaczenia tego klasztoru i zniszczeń. Podporą państwa były przecież klasztory Żółtych Czapek. Pewne zdziwienie mogą budzić także praktyki wykonywane w tym klasztorze. Praktykowano tam magię przyjmowania tchnienia zmarłej osoby. Świątynia Ugs-kang, z kompleksu klasztornego Samja, służyła jako Dom Ożywczego Tchnienia, gdzie przynoszono tchnienia zmarłej osoby, które przyjmował czarownik. Osoba ta była biegła w magii, a także jednym ze słynnych kapłanów-wróżbitów. Jedna z sal poświęcona była żeńskim demonom, które miały w swojej opiece tasak i pieniek do rąbania ostatniego tchnienia zmarłego. Zabieg ten odbywał się w nocy. Nocami dawały się słyszeć jęki i śmiech, płakania i westchnienia i odgłos uderzania tasaka w pień.

Image

W czasie "rewolucji kulturalnej" zniszczeniu uległo najświętsze miejsce klasztoru - górne piętro środkowej budowli - wznoszące się niegdyś w kształcie wieży.

Scroll to top