DJ-ImageSlider

 • super-foto-13.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-129.jpg
 • super-foto-202.jpg
 • super-foto-167.jpg
 • super-foto-22.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • super-foto-28.jpg
 • nowe-10.jpg
 • super-foto-166.jpg
 • super-foto-10.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-168.jpg
 • super-foto-56.jpg
 • super-foto-194.jpg
 • super-foto-93.jpg
 • nowe-23.jpg
 • super-foto-79.jpg
 • super-foto-172.jpg
 • super-foto-113.jpg
 • nowe-22.jpg
 • super-foto-97.jpg
 • super-foto-30.jpg
 • super-foto-37.jpg
 • super-foto-163.jpg
 • super-foto-116.jpg
 • super-foto-331.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • super-foto-38.jpg
 • super-foto-89.jpg
 • super-foto-184.jpg
 • super-foto-1751.jpg
 • super-foto-371.jpg
 • super-foto-90.jpg
 • super-foto-193.jpg
 • super-foto-91.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-133.jpg
 • super-foto-1701.jpg
 • super-foto-189.jpg
 • super-foto-73.jpg
 • super-foto-49.jpg
 • super-foto-134.jpg
 • nowe-3.jpg
 • super-foto-109.jpg
 • super-foto-131.jpg
 • super-foto-174.jpg
 • super-foto-145.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • nowe-27.jpg

Rezerwacja

Galeria

Dolina Czongja

W tej oddalonej o około 30 km od Cetangu dolinie znajdują się legendarne groby władców Tybetu. Część z nich mieści się w zboczach gór otaczających równinę, a część w wąskim pasie równiny. Niektóre z nich są już prawie nierozpoznawalne, zrównały się one z powierzchnią ziemi, a inne można bardzo łatwo dostrzec. Najokazalszy i najlepiej widoczny jest grób pierwszego historycznego króla Tybetu Srong-bcan-sgam-py, na szczycie którego znajduje się mała świątynia. Jest to również najstarszy grobowiec w królewski w Tybecie.

Image

Do dnia dzisiejszego nie otwarty został żaden z grobów królewskich, choć na wielu z nich widnieją ślady rozkopywania. Ostatnim królem pochowanym w tej dolinie jest król Rol-po-czana. Wcześniejsi królowie, których było siedmiu zostali pochowani w niebie, nie byli oni istotami ziemskimi, stąd też nie mają ziemskich grobowców. Wzmianka na temat niebiańskich grobów siedmiu pierwszych królów zawarta jest w tybetańskiej kronice królewskiej z Leh, stolicy Ladakhu. Grobowce królewskie są w formie długich płaskich kopców, stosunkowo o dużej powierzchni, ale nie wysokie.

Image

Ich wielkość sugeruje, że zmarli byli chowani według starego tybetańskiego obrzędu, a do grobu składano również rzeczy osobiste zmarłego. W grobowcach tych byli również najprawdopodobniej grzebani żywcem zaufani ludzie zmarłego, tzw. zaprzysiężeni losem.
Na jednym z kurhanów - grobowcu króla Srong-bcan-sgan-py wznosi się mała buddyjska świątynia, poświęcona temu władcy.

Image Image

Przed najwyżej położonym grobowcem królewskim na zboczu góry stoją dwie rzeźby lwów wykonane z szaro niebieskiego kamienia. Zarówno styl jak i materiał mogą wskazywać na zachodnie pochodzenie tych rzeźb z IX wieku i być może są one jednymi z najstarszych zabytków tybetańskich. Cały czas jednak grobowce te kryją wiele tajemnic, które już od setek lat czekają na wyjaśnianie, a póki co nie istnieją plany zbadania owych grobowców.

Scroll to top