DJ-ImageSlider

 • super-foto-99.jpg
 • nowe-14.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • super-foto-137.jpg
 • nowe-45.jpg
 • nowe-1.jpg
 • nowe-3.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • nowe-27.jpg
 • nowe-38.jpg
 • super-foto-91.jpg
 • nowe-41.jpg
 • super-foto-133.jpg
 • super-foto-10.jpg
 • super-foto-79-a.jpg
 • super-foto-64-a.jpg
 • super-foto-80.jpg
 • nowe-31.jpg
 • super-foto-164.jpg
 • super-foto-167.jpg
 • super-foto-197.jpg
 • super-foto-194.jpg
 • super-foto-22.jpg
 • super-foto-208.jpg
 • super-foto-147.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • super-foto-12.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • super-foto-191.jpg
 • super-foto-1691.jpg
 • super-foto-94.jpg
 • super-foto-138.jpg
 • super-foto-109.jpg
 • super-foto-153.jpg
 • super-foto-13.jpg
 • super-foto-361.jpg
 • super-foto-1701.jpg
 • super-foto-148.jpg
 • super-foto-1741.jpg
 • super-foto-165.jpg
 • super-foto-152.jpg
 • super-foto-73.jpg
 • super-foto-199.jpg
 • super-foto-129.jpg
 • super-foto-113.jpg
 • nowe-43.jpg
 • super-foto-168.jpg
 • nowe-22.jpg
 • super-foto-116.jpg
 • super-foto-89.jpg

Rezerwacja

Galeria

Dolina Czongja

W tej oddalonej o około 30 km od Cetangu dolinie znajdują się legendarne groby władców Tybetu. Część z nich mieści się w zboczach gór otaczających równinę, a część w wąskim pasie równiny. Niektóre z nich są już prawie nierozpoznawalne, zrównały się one z powierzchnią ziemi, a inne można bardzo łatwo dostrzec. Najokazalszy i najlepiej widoczny jest grób pierwszego historycznego króla Tybetu Srong-bcan-sgam-py, na szczycie którego znajduje się mała świątynia. Jest to również najstarszy grobowiec w królewski w Tybecie.

Image

Do dnia dzisiejszego nie otwarty został żaden z grobów królewskich, choć na wielu z nich widnieją ślady rozkopywania. Ostatnim królem pochowanym w tej dolinie jest król Rol-po-czana. Wcześniejsi królowie, których było siedmiu zostali pochowani w niebie, nie byli oni istotami ziemskimi, stąd też nie mają ziemskich grobowców. Wzmianka na temat niebiańskich grobów siedmiu pierwszych królów zawarta jest w tybetańskiej kronice królewskiej z Leh, stolicy Ladakhu. Grobowce królewskie są w formie długich płaskich kopców, stosunkowo o dużej powierzchni, ale nie wysokie.

Image

Ich wielkość sugeruje, że zmarli byli chowani według starego tybetańskiego obrzędu, a do grobu składano również rzeczy osobiste zmarłego. W grobowcach tych byli również najprawdopodobniej grzebani żywcem zaufani ludzie zmarłego, tzw. zaprzysiężeni losem.
Na jednym z kurhanów - grobowcu króla Srong-bcan-sgan-py wznosi się mała buddyjska świątynia, poświęcona temu władcy.

Image Image

Przed najwyżej położonym grobowcem królewskim na zboczu góry stoją dwie rzeźby lwów wykonane z szaro niebieskiego kamienia. Zarówno styl jak i materiał mogą wskazywać na zachodnie pochodzenie tych rzeźb z IX wieku i być może są one jednymi z najstarszych zabytków tybetańskich. Cały czas jednak grobowce te kryją wiele tajemnic, które już od setek lat czekają na wyjaśnianie, a póki co nie istnieją plany zbadania owych grobowców.

Scroll to top