DJ-ImageSlider

 • super-foto-331.jpg
 • super-foto-109.jpg
 • super-foto-201.jpg
 • super-foto-321.jpg
 • super-foto-172.jpg
 • super-foto-146.jpg
 • super-foto-1721.jpg
 • super-foto-115.jpg
 • super-foto-63.jpg
 • nowe-28.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-13.jpg
 • super-foto-26.jpg
 • super-foto-173.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • super-foto-49.jpg
 • super-foto-184.jpg
 • super-foto-198.jpg
 • super-foto-191.jpg
 • super-foto-138.jpg
 • super-foto-1741.jpg
 • nowe-1.jpg
 • super-foto-81.jpg
 • super-foto-80.jpg
 • super-foto-28.jpg
 • super-foto-133.jpg
 • nowe-31.jpg
 • super-foto-127.jpg
 • super-foto-38.jpg
 • super-foto-66.jpg
 • super-foto-164.jpg
 • super-foto-64.jpg
 • super-foto-175.jpg
 • super-foto-371.jpg
 • super-foto-165.jpg
 • super-foto-79-a.jpg
 • nowe-38.jpg
 • super-foto-90.jpg
 • super-foto-12.jpg
 • nowe-48.jpg
 • super-foto-73.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • nowe-45.jpg
 • super-foto-192.jpg
 • super-foto-145.jpg
 • super-foto-113.jpg
 • super-foto-97.jpg
 • super-foto-161.jpg
 • super-foto-74.jpg

Historia

ImageTerytorium obecnej Namibii od 1884 stanowiło niemiecką kolonię o nazwie Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia. W latach 1903-1906 toczyło się stłumione przez wojska kolonialne powstania ludów Nama i Herero. W 1915 Afrykę Południowo-Zachodnią zajęły wojska południowoafrykańskie, a w 1920 kolonia stała się terytorium mandatowym RPA. W 1959 powstało SWAPO - Organizacja Ludu Afryki Południowo-Zachodniej, która rozpoczęła walkę wyzwoleńczą. ONZ w 1968 zmieniło nazwę kraju na "Namibia" i unieważniło mandat RPA do zarządzania krajem; RPA nie uznała tych decyzji i kontynuowała kontrolę nad krajem. W 1988 układ pokojowy przewidywał niepodległość kraju; w następnym roku wycofane zostały wszystkie jednostki wojskowe RPA i przeprowadzone wolne wybory. 21 marca 1990 Namibia uzyskała niepodległość.

 

ImageNamibia jest republiką, członkiem Wspólnoty Narodów. Zgodnie z konstytucją z 9 lutego 1990 głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Prezydent powołuje rząd z premierem na czele spośród członków niższej izby parlamentu - Zgromadzenia Narodowego. Parlament jest dwuizbowy. W izbie wyższej - Radzie Narodowej zasiada 26 członków, po 2 z każdego regionu, wybieranych przez Rady Regionalne spośród swoich członków na 6-letnią kadencję. W izbie niższej - Zgromadzeniu Narodowym, zasiada 72 członków, wybieranych w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Prezydent może delegować do 6 przedstawicieli do Zgromadzenia Narodowego, jednak mają oni jedynie status obserwatorów z głosem doradczym.

 

 

Scroll to top