DJ-ImageSlider

 • super-foto-204.jpg
 • super-foto-30.jpg
 • super-foto-64.jpg
 • super-foto-94.jpg
 • nowe-48.jpg
 • super-foto-66.jpg
 • super-foto-144.jpg
 • super-foto-321.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • super-foto-81-a.jpg
 • super-foto-93.jpg
 • super-foto-13.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-137.jpg
 • super-foto-182.jpg
 • super-foto-32.jpg
 • super-foto-97.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • nowe-14.jpg
 • super-foto-129.jpg
 • super-foto-10.jpg
 • super-foto-153.jpg
 • super-foto-29.jpg
 • super-foto-200.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-28.jpg
 • super-foto-361.jpg
 • super-foto-19.jpg
 • super-foto-84.jpg
 • super-foto-64-a.jpg
 • super-foto-1701.jpg
 • super-foto-48.jpg
 • nowe-31.jpg
 • super-foto-116.jpg
 • nowe-1.jpg
 • super-foto-1731.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • super-foto-201.jpg
 • super-foto-60.jpg
 • super-foto-113.jpg
 • nowe-27.jpg
 • super-foto-127.jpg
 • super-foto-27.jpg
 • super-foto-134.jpg
 • nowe-3.jpg
 • super-foto-191.jpg
 • super-foto-331.jpg
 • nowe-25.jpg
 • super-foto-208.jpg

Rezerwacja

Galeria

Wstęp Etiopia

 

ImagePodróż do Etiopii to prawdziwe wyzwanie dla ciekawych, świata i odważnych ludzi. W Starym Testamencie można odnaleźć ponad trzydzieści wzmianek o Etiopii. Na przykład Mojżesz poślubił etiopską kobietę. Zgodnie z tradycją etiopski naród został zapoczątkowany przez Etiopika, wielkiego wnuka Noaha. Axum (Aksum) założył syn Etiopika - Aksumai. Królowa Makeda of Sabea (królowa Saba) była potomkiem tej dynastii. Władała ona ogromnym obszarem łącznie z Jemenem. Makeda wybrała się w podróż do Jerozolimy odwiedzić króla Salomona, a spotkanie to zaowocowało narodzinami syna nazwanego Menelik (od Ibn-al-Malik czyli Syn Króla). W ten sposób zapoczątkowana została dynastia Salomona, której potomkowie władali Etiopią aż do roku 1974. Menelik odwiedził swojego ojca w Jerozolimie gdzie jako młodzieniec przez trzy lata zgłębiał tajniki mojżeszowego prawa. Według Etiopczyków powrócił on do kraju z królewskim darem - biblijną Arką Przymierza.

ImageAbisynia - dawna nazwa Etiopii, wywodząca się najprawdopodobniej od nazwy plemienia południowoarabskiego Habesz, które przywędrowało do Afryki przypuszczalnie jeszcze p.n.e. Uważa się, iż jedną z przyczyn, dla których Etiopczycy zrezygnowali z nazwy Abisynia i wprowadzili nową (Etiopia) jest pogardliwe znaczenie formy "habesz" w języku arabskim, oznaczające mieszańca, włóczykija. Słowo to było używane w okresach waśni przez mieszkających w kraju wyznawców islamu na określenie chrześcijan.

ImageStarą nazwę Abisynia zastąpiono formą Etiopia, występującą m.in. w tekstach biblijnych, gdzie nazwą tą opatrywany jest ten właśnie afrykański kraj. Wyraz Etiopia wywodzi się z greckiego aithiopes, tj. "brunatne twarze". Mianem tym greccy podróżnicy określali ludy zamieszkujące obszar północno-wschodniej Afryki (tj. Sudan, Nubię oraz Etiopię właściwą). Ponieważ nazwa ta występuje w oryginalnych tekstach biblijnych pisanych greką, została ona zaakceptowana jako oficjalna nazwa państwa.

Scroll to top