DJ-ImageSlider

 • super-foto-64.jpg
 • super-foto-76.jpg
 • super-foto-198.jpg
 • nowe-38.jpg
 • super-foto-184.jpg
 • super-foto-97.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • nowe-3.jpg
 • super-foto-23.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • nowe-14.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-131.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • super-foto-201.jpg
 • super-foto-1741.jpg
 • super-foto-69.jpg
 • super-foto-90.jpg
 • super-foto-1691.jpg
 • super-foto-32.jpg
 • nowe-43.jpg
 • nowe-41.jpg
 • super-foto-331.jpg
 • super-foto-60.jpg
 • super-foto-91.jpg
 • super-foto-93.jpg
 • super-foto-26.jpg
 • super-foto-94.jpg
 • nowe-10.jpg
 • super-foto-208.jpg
 • nowe-37.jpg
 • super-foto-28.jpg
 • super-foto-81-a.jpg
 • super-foto-151.jpg
 • nowe-45.jpg
 • super-foto-1751.jpg
 • super-foto-1701.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-25.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • super-foto-63.jpg
 • super-foto-56.jpg
 • nowe-25.jpg
 • super-foto-134.jpg
 • super-foto-161.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-163.jpg
 • super-foto-67.jpg
 • super-foto-55.jpg
 • super-foto-12.jpg

Rezerwacja

Galeria

Etiopskie ABC

 

ImageW piętrze kolla (do 1800 m n.p.m.) średnia temperatura roczna nie spada poniżej 20°C. Powyżej (do 2500 m n.p.m.) panuje strefa klimatu umiarkowanego ciepłego ze średnimi temperaturami miesięcznymi od 16 do 20°C. W piętrze dega (do 3500 m n.p.m.) panują temperatury miesięczne poniżej 16 °C. Natomiast obszary czoke (powyżej 3500 m n.p.m.) stanowią strefę klimatu wysokogórskiego, temperatura na tym terenie w ciągu roku nie przekracza 10°C.

 

ImageŚciśle z wysokością nad poziom morza związana jest ilość opadów w Etiopii. W najwyższych partiach tego kraju opady w ciągu roku wahają się w granicach 1500 - 1800 mm, zaś na najniżej położonych obszarach nie przekraczają 100 mm. Większość kraju leży na wyżynie, o wysokości od 2 do 3 tysięcy metrów nad poziomem morza. Na północy i w centrum kraju jest 25 szczytów o wysokości przekraczającej 4 tysiące metrów.


Przyroda - Etiopia to bogactwo przyrody. W 1971 liczbę żyjących tu gatunków oceniano na 827. Dziś szacuje się ją na około 850, z czego 16 gatunków jest endemicznych. (w Afryce tak duża liczna gatunków występuje jedynie jeszcze w Tanzanii i RPA). Ostatni endemiczny gatunek został poznany w roku 1992 na terenie Parku Narodowego Nechisar.


ImageUstrój polityczny - obowiązuje konstytucja z 1994. Republika federalna. Na czele państwa stoi prezydent wybierany przez parlament na 6-letnią kadencję. Do uprawnień parlamentu należy również wyłonienie premiera spośród deputowanych. Władzę ustawodawczą sprawuje Zgromadzenie Federalne, które dzieli się na Radę Przedstawicieli Ludowych (548 członków wyłanianych w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję) i Radę Federacji (108 członków wybieranych pośrednio). Przynajmniej 20 spośród członków parlamentu reprezentuje mniejszościowe grupy etniczne.

Scroll to top