DJ-ImageSlider

 • nowe-45.jpg
 • super-foto-10.jpg
 • super-foto-138.jpg
 • super-foto-1701.jpg
 • super-foto-178.jpg
 • nowe-3.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-1731.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • super-foto-22.jpg
 • super-foto-38.jpg
 • nowe-22.jpg
 • super-foto-161.jpg
 • super-foto-64-a.jpg
 • nowe-25.jpg
 • super-foto-113.jpg
 • super-foto-157.jpg
 • super-foto-173.jpg
 • super-foto-191.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-93.jpg
 • super-foto-144.jpg
 • super-foto-145.jpg
 • super-foto-147.jpg
 • super-foto-331.jpg
 • super-foto-66.jpg
 • super-foto-321.jpg
 • super-foto-28.jpg
 • nowe-43.jpg
 • nowe-23.jpg
 • nowe-28.jpg
 • super-foto-99.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-12.jpg
 • nowe-38.jpg
 • super-foto-208.jpg
 • super-foto-55.jpg
 • super-foto-60.jpg
 • super-foto-121.jpg
 • super-foto-192.jpg
 • super-foto-29.jpg
 • super-foto-63.jpg
 • super-foto-30.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • super-foto-26.jpg
 • super-foto-49.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-167.jpg
 • super-foto-131.jpg
 • nowe-48.jpg

Galeria

Wyspy Galapagos - mapa

Warto poczytać

Budrewicz Olgierd - Kierunek wszędzie, Warszawa: "Iskry", 1979
Eibl-Eibesfeldt Irenäus - Galapagos-arka Noego pośród Pacyfiku, Katowice: "Śląsk", 1988
Kurpisz Mieczysław - Galapagos, Poznań: "Kurpisz", 1999
Kurpisz Mieczysław - Galapagos, Wyspa Wielkanocna, Tahiti, Poznań: "Kurpisz",. 2001
Odkrywamy Galapagos [VHS], Gdańsk: Akme - Film, 2004
Scroll to top